STAPPEN UIT EEN BOARDROOM OM NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Boardroom meeting

Evaluaties en retraites betreffende de raad bieden top platforms voordat het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen van kwesties, de bevorderen betreffende discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In vaak bedrijven bestaan deze processen standaard terechtkomen en passen ze zeker keurig in de activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verstrekken ze het mogelijkheid voordat het bestuur om niet alleen het uitvoerende bestuurders, maar ook het andere senior management te vinden. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards of beoordelingsformulieren. Daarginds is genkele magische formule voor beslist beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze inslikken zich concentreren op alles, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties van elke regisseur. Het besturen van een bedrijf is een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de etmaal. Een effectieve manier om het stuk voor stuk in perspectief te accommoderen, is door uit een beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders vanwege belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer een prestaties en behoeften met het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het bedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen bij voordat zij problemen beheersen worden.

the boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate betreffende vertrouwdheid plus vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden bestaan om bestuurders elkaar in een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om bewaren toe te wijzen bij elke bestuurder om met een diner te gaan zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in de loop betreffende een jaar de belevenis heeft door naast iedere andere directeur te zitten en board software daarmee te praten.
  • Een niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als het voorzitter lid is van het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om een maaltijd bij horen met de directeur over het bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan eveneens problemen aan de oppervlakte brengen waarover spanning alsof irritatie bestaat.
  • De CEO behoren minstens een keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die de directeur bezit over de bedrijf, het management en de feest van een CEO. Een NED-voorzitter, indien die er is, moet hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen de stoel te lobbyen precies waar zich soms spanningen of problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak verricht door het voorzitter, een hoofdregisseur of een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is u creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er er gerust van bestaan dat hun antwoorden niet aan hen kunnen word toegeschreven en dat zij zich niets persoonlijk aan het hele bord moeten schamen sinds wat iemand anders in de groep betreffende hen zullen zeggen. Een evaluatie dienen worden gevolgd door dezelfde rapport aan de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou beheersen worden gebracht, moet enkel de persoon die de onderwerp zijn van zo’n opmerking het opmerking te zien krijgen. Mensen bezitten een natuurlijke neiging vanwege zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand te verminderen, zijn om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van de oefening ben om het prestaties bij verbeteren in plaats van kritiek te leveren bij prestaties alsof gedrag. Het behandelen met beoordelingen als een toekomstgericht planningsproces, boven plaats van een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is de tijd voor het bestuur. De retraite wordt een locatie aan groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.

Write a comment